BT-Group Bemalingstechnieken

BT-Group Bemalingstechnieken is een onderneming die instaat voor de grondwaterverlaging tijdens bouwwerken. Wij beschikken over verschillende technieken inzake grondwaterverlaging.

Verticale bemaling dmv filters of dieptebronnen.
​Horizontale bemaling via drainage in combinatie van zuigerpomp en/of klokput met onderwaterpomp.

Wij bieden ook bemalingsstudies, monitoring, alarmmeldingen en bodemsonderingen aan.

BT-Group.

image-6291-4072-allteam.png?1410527326652